Promocje
Smycz "Syrenka" 130cm/2cm
Smycz "Syrenka" 130cm/2cm
37,00 zł 32,00 zł
szt.
Smycz miejska "POOF!"/120 CM
Smycz miejska "POOF!"/120 CM
37,00 zł 32,00 zł
szt.
Produkt dnia
Szelki dla psa "CHRUMKI"
Szelki dla psa "CHRUMKI"
60,00 zł
szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 


 I. Informacje ogólne :

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą StylowyPies Magdalena Piątyszek os. Górnicze 28a/11 Sieniawa, 66-220 Łagów. NIP : 9271873348 REGON : 384482139

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.stylowypieshandmade.pl 

 Sklep internetowy www.stylowypieshandamde.pl  prowadzony jest przez StylowyPies Magdalena Piątyszek, os. Górnicze 28a/11 Sieniawa, 66-220 Łagów. NIP 9271873348

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu dostępny pod adresem www.stylowypieshandmade.pl
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
Konto – konto klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Postanowienia wstępne
Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedawcą a Klientem. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu i korzystania z niego zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.Kolory oraz wzory na zdjęciach mogą minimalnie odbiegać od kolorów rzeczywistych.

4.Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkty oraz koszty dostawy, o której Klient jest informowany w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 10:00 do 16:00. Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.stylowypieshandmade.pl w zakładce kontakt

6.Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu dotyczące Towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC ale są zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 KC.

7.Informacja o cenie Towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości email potwierdzającej złożenie zamówienia. Po złożeniu zamówienia cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen Towarów w Sklepie.

8.Zdjęcia Towarów w Sklepie służą jedynie prezentacji wskazanych Towarów.

9.Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych osobowych i adresowych przez Klienta, wskazanie numeru telefonu, adresu e-mail, dzięki którym możliwy będzie kontakt Sprzedawcy z Klientem

II. Warunki korzystania ze sklepu :

1.Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja przed dokonaniem zamówienia.Przy rejestracji Klient w Formularzu Rejestracji wypełnia prawidłowe pola wskazując: dane osobowe, dane rozliczeniowe, adres dostawy, numer telefonu, adres email oraz inne niezbędne do realizacji zamówienia dane wskazane w Formularzu rejestracji.W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, sprzedawca nie ma obowiązku realizacji zamówienia.

2.Klient może żądać usunięcia konta użytkownika w każdej chwili przez przesłanie sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stylowypies.handmade@gmail.com informacji z właściwego adresu email.

3.Sprzedawca oświadcza, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych przekazywanych w Sklepie podejmuje środki techniczne i organizacyjne w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

4.Klient zobowiązany jest do: korzystania z usług oferowanych przez sprzedawcę w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

 

III. Płatności :

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.bluemedia.pl.
  Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Bluemedia.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: spółka Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6 81-718 Sopot), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy w wysokości 2.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 5851351185.
 2. przelewem tradycyjnym – wówczas Sklep przygotowuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w emailu do Klienta. NA WPŁATY OD KLIENTÓW CZEKAMY 2 DNI ROBOCZE. JEŚLI W TYM CZASIE NIE OTRZYMAMY ZAPŁATY ZAMÓWIENIE ZOSTANIE ANULOWANE.
 3. Wysyłka pobraniowa. W przypadku nieodebrania przez kupującego przesyłki pobraniowej sprzedający może domagać się zapłaty za towar, pierwszą przesyłkę oraz ewentualną ponowną wysyłkę, a także naprawienia szkody, którą w tym przypadku jest poniesienie kosztu zwrotu. 

    4.Kupujący udziela podatnikowi pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy, z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów, na nadanie przesyłki w imieniu i na rzecz kupującego, to - w zakresie otrzymanych od kupującego kwot, stanowiących rzeczywiście poniesione koszty przesyłki towarów - nie powstanie u przedsiębiorcy przychód podatkowy, w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów

IV. ZWROT TOWARU :

1.Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyn. Ma także obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

2.Sprzedawca nie ponosi bezpośrednich kosztów wysyłki towarów do sprzedawcy.

3.Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

ZWROTOWI NIE PODLEGAJĄ AKCESORIA SZYTE WG. WYTYCZNYCH KLIENTA NP.INDYWIDUALNA PERSONALIZACJA (LOGO, NAZWA HODOWLI, IMIĘ PSA, NUMER TEL) , INNY KOLOR OKUĆ NIŻ STANDARDOWE, INNE KARABINKI NIŻ STANDARDOWE, INNY ROZMIAR NIŻ STANDARDOWY.  Podstawa prawna: art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). 

Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu lub dokonania wymiany towaru, który wykazuje jakiekolwiek ślady użytkowania przekraczającego podstawowe zapoznanie 

W przypadku zwrotu całego zamówienia należy zwrócić wszystkie dodatki i gratisy. 

4.Zwrotu towaru należy dokonać na adres:

Magdalena Piątyszek, ul. Liliowa 6/1, 62-045 Pniewy

V. Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu

internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to

zgodę - także w celu marketingowym

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane

osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu

przesyłki na zlecenie Administratora.

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności

elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe

Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie

internetowym.

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

 VI: Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl